Home Activity Fields Mining Gypsum

Gypsum

Alçı taşı (Jips) toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz haline getirilerek alçı yapmaya yarayan hidrotlı kalsiyum sülfattır. Kimyasal formülü: CaSO42H2O. Özgül ağırlığı: 2.31; sertliği: 1.5-2. Renksiz ya da beyazdır. Genellikle safsızlık olarak bitüm (gri ya da siyahımsı renk verir), kömür, kil ve hematit (sarımsı ya da kırmızımsı renk verir) içerir. Güzel, büyük ve saydam kristaller oluşturur. Meksika’da 2 metre boyunda kristaline rastlanır: Kırlangıç kuyruğu ikizi ve eğri yüzeyli Montmartre ikizi.


 
Alçının Avantajları Nelerdir?

 • Alçı çeşitleri yangına dayanıklıdır
 • Düşük birim hacim ağırlığına sahiptir.
 • Doğal bir malzeme olan alçı nem düzenleyici özelliğe sahiptir
 • Uygulaması kolay olduğundan yeni ve estetik uygulamalara olanak tanımaktadır
 • Kür ihtiyacı olmayan alçı yalıtım sağlamakta ve kısa sürede dayanım kazanmaktadır.
   


  Kullanım Alanları
 • Ham jips, beyaz boya ( Mineral white = terra alba ) ve dolgu maddesi olarak kağıt ve pamuklu tekstil maddelerine katılır.
 • Ham jips çimento sanayiinde prizlenmeyi geciktirir.
 • Nikel izabesinde eritmeyi kolaylaştırır.
 • Bira sanayiinde mayalandırma için kullanılır.
 • Alçı, tıpta cerrahide ve dişçilikte kullanılır.
 • Alçı vitrifiye malzemelerde, porselende ve kiremit üretiminde kalıp aşamasında kullanılır.
 • Kimya sanayiinde amonyum sülfat, kükürt, kükürt okside ve sülfat asidi elde etmek için kullanılır.
 • Mamul alçı inşaat ve prefabrik inşaat malzemelerinin başlıca girdisidir.

Alçının inşaatta kullanım yeri çok çeşitlidir. Son yıllarda sıcak ve soğuk yalıtım maddesi, ses izolatörü ve rutubeti de ayarlayan bir düzenleyici olarak kullanılmaktadır.Alçı taşı kullanım alanları

 • Ham jips, beyaz boya ve dolgu maddesi olarak kâğıt ve pamuklu tekstil maddelerine katılır.
 • Ham jips çimento sanayiinde prizlenmeyi geciktirir.
 • Nikel izabesinde eritmeyi kolaylaştırır.
 • Bira sanayiinde mayalandırma için kullanılır.
 • Alçı, tıpta cerrahide ve dişçilikte kullanılır.
 • Alçı vitrifiye malzemelerde, porselende ve kiremit üretiminde kalıp aşamasında kullanılır.
 • Kimya sanayiinde amonyum sülfat, kükürt, kükürt okside ve sülfat asidi elde etmek için kullanılır.
 • Mamul alçı inşaat ve prefabrik inşaat malzemelerinin başlıca girdisidir. Alçının inşaatta kullanım yeri çok çeşitlidir. Son yıllarda sıcak ve soğuk yalıtım maddesi, ses izolatörü ve rutubeti de ayarlayan bir düzenleyici olarak kullanılmaktadır.