Anasayfa İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Politikaları

İnsan Kaynakları Politikaları

Dönmezoğlu Grubu hedef ve ilkelerinden yola çıkarak doğru pozisyon için adayları yerleştirebilmek adına yıl boyunca çalışmalarını sürdürür. Dönmezoğlu Grubu olarak, işe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adaylarımızın aşağıdaki on ana yetkinliğe sahip olması önemlidir. 

Dönmezoğlu Grubu Yetkinlikleri:

 • Yön Belirleme
 • Takım Çalışması
 • İletişim
 • İş Birliği Geliştirme
 • Sonuç Odaklılık
 • Yaratıcılık ve Girişimcilik
 • Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
 • Farklılıklara Uyum ve Yönetme
 • Müşteri Duyarlılığı 
 • Çevreye Duyarlı olma 

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır:

 • Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Mesleki Kişilik Envanteri
 • İngilizce Seviye Tespit Sınavı
 • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları - Adaylarımızın yetkinlikleri, kendilerine verilen vaka çalışmaları üzerinde gerçekleştirdikleri grup çalışmasına ve bireysel egzersizlere göre değerlendirilir. 

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili Dönmezoğlu Grubu şirketlerimiz tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır.